Ikhebplanschade. Adviseurs bij planschade en nadeelcompensatie

 

nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie

Een voorbeeld waarbij sprake kan zijn van nadeel en derhalve wellicht van nadeelcompensatie is bijvoorbeeld door de aanleg van een nieuwe snelweg.

Afhankelijk van welke schade het betreft (oftewel welk bestuursorgaan het schadeveroorzakende besluit heeft genomen) is de nadeelcompensatie geregeld in onder andere specifieke nadeelcompensatieregelingen, verordeningen, procedureregelingen of schadevergoedingsregelingen.

Daarnaast bestaat er over nadeelcompensatie veel jurisprudentie die van invloed kan zijn op bijvoorbeeld de hoogte van de nadeelcompensatie.

 

Waarom zou ik Ikhebplanschade inschakelen?

Planschaderecht kan erg complex zijn vanwege de juridische en waardetechnische aspecten.

Wij zijn specialist en hebben veel ervaring met planschade en nadeelcompensatie. Daarnaast werken wij door heel Nederland en hebben daardoor geen locale belangen.

Op welke wijze kan Ikhebplanschade mij adviseren?

Om meer inzicht te krijgen in uw rechten en mogelijkheden kunnen wij bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie planschade voor u opstellen. Ook kunnen wij een NVM planschade rapport leveren en vaak is het mogelijk om op no cure no pay basis voor u te werken.

Onderstaand treft u een overzicht van onze dienstverlening aan:

Planschade of nadeelcompensatie no cure no pay
Haalbaarheidsstudie planschade of nadeelcompensatie
NVM planschade of nadeelcompensatie rapport

Vrijblijvend meer informatie?

U kunt eventuele begeleidingsmogelijkheden bespreken door uw specifieke zaak aan ons voor te leggen door meer achtergrondinformatie toe te zenden via het contactformulier.

U kunt ook voor meer informatie de brochure Tips en valkuilen bij planschade en nadeelcompensatie downloaden.

Veelgestelde planschade vragen

Tips en valkuilen bij planschade

Planschadedefinities

No cure no pay planschade

Planschade en nadeelcompensatie werkzaamheden

Haalbaarheidsstudie planschade

NVM planschade rapport

Hoofdpagina Ikhebplanschade

Contact